سمندر قزوینی – بخش ۱

Program Picture

پرواز

سمندر قزوینی – بخش ۱
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

سمندر قزوینی درست در سال تاسیس آیین بابی متولد شد. خانواده‌اش بابی شدند اما وقتی آیین بهائی تاسیس شد نمی‌دانست که بابی بماند یا آیین جدید را قبول کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه