بقائی تیلکی ق۲

پرواز
بقائی تیلکی ق۲
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵

ملا رمضان علی پس از آنکه مردم نگذاشتند به محل سکونتش برود به روستایی دیگر نزد آخوندی رفت که قبلا باهم همدرس بودند او هم پس از گفتگو با ملا رمضانعلی بهائی شد که دردسر هر دو شروع شد

ثبت نام در خبرنامه