امین العلمای اردبیلی – بخش ۱

Program Picture

پرواز

امین العلمای اردبیلی – بخش ۱
۳۱ شهریور ۱۳۹۴

شرح احوال جناب امین العلمای اردبیلی. او دروس اسلامی را در عتبات عالیات تکمیل کرد و در اردبیل پیش نماز مسجد شد. به مقام قضاوت منصوب شد. پس از آشنایی با دیانت بهائی سرانجام اطمینان یافت و مومن شد و شروع به تبلیغ کرد. پس از آن متحمل سختی ها شد و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه