آقا عزیزالله جذاب خراسانی – بخش ۱

Program Picture

پرواز

آقا عزیزالله جذاب خراسانی – بخش ۱
۲۶ بهمن ۱۳۹۵

خانواده جذّاب، یهودی بودند. پدرش ملاّی یهودیان بود ولی با مطالعه عمیق کتب مقدّسه یهودی از روی میل باطنی مسلمان شد. ولی وقتی ظلم بر جامعه یهودی را دید یک یهودی متعصب شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه