پرهیز از درماندگی امید به آینده

پرهیز از درماندگی امید به آینده
خرداد ۱۳, ۱۳۹۹

۱: یک آینده بسیار درخشان برای جهان که تک تک ما هم می‌تونیم، یعنی وظیفه داریم به رسیدنش کمک کنیم.
۲: باز گفت جهان، من با جهان کاری ندارم. اگه راست میگی، از مملکت خودمون بگو، مملکت ما چی؟ کار مملکت ما آخرش به کجا میکشه؟

ثبت نام در خبرنامه