Program Picture
پرنده صلح
فروردین ۷, ۱۳۹۹

اطفال، منادیان صلح در این جهان بی‌کران هستند. صلح کلی‌ترین فضیلتی است که بچه‌ها با یاد گرفتن آن می‌توانند جهانی مملو از مهر و محبت و دوستی بسازند. کاردستی: کره زمین.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه