پرت/ فیل دانکن
اسفند ۲۴, ۱۳۹۸

فیل نقاشی است که نقاشی برای او فقط هنر نیست بلکه وسیله‌ای است برای آموزش مفاهیم انسانی و اجتماعی به مخاطبین به ویژه کودکان و نوجوانان.

ثبت نام در خبرنامه