دیزی گیلیسپی

Program Picture

پرتره

دیزی گیلیسپی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

دیزی گیلیسپی، نوازنده ترومپت و از پایه‌گذاران سبک پرشتابی از موسیقی جاز به نام سبک بی‌باپ.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه