لویی آرمسترانگ

Program Picture

پرتره

لویی آرمسترانگ
۱۸ فروردین ۱۳۹۶

لویی آرمسترانگ از مشهورترین موسیقی‌دانان جاز و از برجسته‌ترین ترومپت نوازان تاریخ موسیقی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه