پدیده گروه‌های متعصب و افراطی

Program Picture
پدیده گروه‌های متعصب و افراطی
فروردین ۱۰, ۱۳۹۹

تهمینه: این همون چیزیه که توی مدارس ما در ایران هم باید تعلیم داده بشه و معمولا نمیشه. می‌بینیم که چقدر حیاتیه که بچه‌های ما تفکر انتقادی رو یاد بگیرن و تمرین کنن. این در واقع یک واکسنه در مقابل همون ویروس خشونت و افراط گرایی.
بهزاد: البته یه پایه دیگه این تروریسم و خشونت وحشیانه، تحریک خارجیه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه