پدیده سالمند آزاری در جوامع امروزی

Program Picture
پدیده سالمند آزاری در جوامع امروزی
خرداد ۲۴, ۱۳۹۸

در جمع جمعه‌های این هفته همراه با آوا به سراغ آقای امین قضایی، جامعه‌شناس، رفتیم و با هم در مورد موضوع سالمند آزاری گپ زدیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه