پدیده خود زشت انگاری

Program Picture
پدیده خود زشت انگاری
اسفند ۱۲, ۱۳۹۵

در نقطه‌سرخط این هفته، به یادداشتی می‌پردازیم با عنوان «به من خیره نشوید، من بدنم را دوست دارم». این یادداشت با رویکردی جامعه‌شناختی پدیده‌ “خود زشت‌انگاری” و عوامل پدیدآورنده‌ آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه