پایه‌های اخلاقی عدالت

Program Picture

خبرنگار

پایه‌های اخلاقی عدالت
۲۱ دی ۱۴۰۱

گفتگو با: دکتر فرح دوستدار، محقق، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی.

تحقق عدالت اجتماعی در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که همگان از رفاه نسبی مادی برخوردار و در اکتساب خصایص معنوی کوشا باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه