پان چونگ پزشکی با رویایی بزرگ

Program Picture
پان چونگ پزشکی با رویایی بزرگ
تیر ۸, ۱۳۹۷

دیدن والدین سرگردان در راهروهای بیمارستان که فرزندان خود را از راه‌های دور برای درمان به پایتخت می‌آوردند و جایی برای اقامت نداشتند، برای پزشک بیمارستانی در پرو آغازگر یک پروژه بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه