پاسخ به تعدادی از سوالات – بخش ۲

پاسخ به تعدادی از سوالات – بخش ۲
اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۱

این قسمت آخرین قسمت از این مجموعه می‌باشد. در این قسمت مانند قسمت قبل به تعدادی از سوالات شما شنونده‌های محترم پاسخ خواهیم داد. سوالات و چالش‌هایی از قبیل: بیش فعالی در کودکان، برخورد‌های فیزیکی کودکان، بچه‌های باهوش و ضریب هوشی در کودکان.

ثبت نام در خبرنامه