پارلمان جهانی ادیان

Program picture

پارلمان جهانی ادیان

پارلمان جهانی ادیان که در نوامبر ۲۰۱۸ در تورنتو کانادا برگزار شد تلاش داشت تا روحیه همکاری و همزیستی بین پیروان ادیان مختلف را با تکیه بر آموزه‌های روحانی ترویج و گسترش دهد. تیم PersianBMS با حضور در این گردهمایی موفق شد با تعدادی از سخنرانان این پارلمان گفتگوهایی را ضبط کند. از شما دعوت می‌کنیم با این مجموعه‌ همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه