Program Picture

پارلمان جهانی ادیان

پروژه آگاهی کشتار جنسیتی

۰۸ تیر ۱۳۹۸

بورلی هیل بنیان‌گذار پروژه آگاهی کشتار جنسیتی است. این سازمان غیر انتفاعی که در دالاس تگزاس تاسیس شده، سعی در آموزش زنان و دختران در زمینه رفع نابرابری‌های جنسیتی دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه