موسسه اعتقاد جهانی
دی ۲۶, ۱۳۹۸

فرانک فردریکز یکی از فعالان بین مذهبی و همچنین یکی از موسسان “اعتقاد جهانی” است. هدف اعتقاد جهانی اینست که از جوانان با ادیان مختلف دعوت کند که در پروژه هایی جهت پیشرفت و توسعه محله شان شرکت کنند و آنها را متوجه این موضوع می کند که چه نقش مهمی در آینده جامعه دارند.

نسخه انگلیسی

ثبت نام در خبرنامه