Program Picture

پارلمان جهانی ادیان

فیلم Mercy’s Blessing

۲۹ تیر ۱۳۹۸

می طاهرزاده یکی از فیلمسازانی است که برنده جایزه بوده، و جدیدترین فیلم او Mercy’s Blessing امسال به پارلمان ادیان جهان معرفی شد. او به ما پیوست تا در مورد این صحبت کند که چگونه یک فیلم در عین سرگرم کننده بودن میتواند الهام‌بخش و آموزنده هم باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه