Program Picture

پارلمان جهانی ادیان

عزالدین ابوالعیش مدافع آشتی مجدد اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها

۳۰ آبان ۱۳۹۸

عزالدین ابوالعیش در کمپ پناهندگان جبالیا در نوار غزه به دنیا آمد و بزرگ شد. داستان جالب زندگی‌اش و مصیبتی که در زندگی شخصی تحمل کرده، در کتاب زندگینامه‌اش به نام “من نباید متنفر باشم” آمده است. اکنون به عنوان یک پزشک و پروفسور در کانادا زندگی می‌کند و هنوز مدافع آشتی مجدد اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و ایجاد صلح است.

نسخه انگلیسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه