Program Picture

پارلمان جهانی ادیان

جان سعید در جستجوی ساخت و پرورش ظرفیت و توانایی جوانان

۰۷ آذر ۱۳۹۸

جان سعید یکی از اعضای جامعه بهائی و یکی از شرکت‌کنندگان پارلمان بود که در مورد برنامه‌ای به نام صلح جهانی و زندگی روحانی صحبت کرد. این برنامه برای جوانان در کالج وست مینستر شهر سالت لیک در ایالت یوتا طراحی شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه