Program Picture

پارلمان جهانی ادیان

آنگانگاک از بزرگان شمن در میان اسکیموها

۱۵ اسفند ۱۳۹۸

آنگانگاک در ایسلند زندگی می‌کند و از بزرگان شمن در میان اسکیموهاست. او سفر می‌کند و با مردم سرتاسر جهان در مورد اینکه چطور ایسلند دچار تغییرات آب و هوایی شده و چطور توده‌های یخی که روی آن زندگی می‌کنند در حال از بین رفتن است، صحبت می‌کند. آنگانگاک در راستای بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به فرهنگ‌های بومی نیز تلاش می‌کند.

نسخه انگلیسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه