پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

Program Picture
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۱۹ فروردین ۱۴۰۱
۱۹ فروردین ۱۴۰۱

از آن جایی که هدف اصلی و اساسی آئین بهائی «وحدت عالم انسانی» و «استقرار صلح جهانی» است موضوع مورد بحث در این پادکست هفت، «صلح» خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه