Program Picture

اخبار جوامع بهائی

پادکست «در گفتگو»: بررسی گفتمان همزیستی در منطقه عرب

۲۷ تیر ۱۴۰۲

مرکز جهانی بهائی – در آخرین قسمت پادکست سرویس خبری، دو نماینده جامعه جهانی بهائی در مورد مشارکت جوامع بهائی در منطقه عرب در گفتمان همزیستی گفتگو می‌کنند – موضوعی که در سال‌های اخیر در افکار عمومی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

صبا حداد و حاتم الهادی، به ترتیب، نمایندگان دفاتر جامعه جهانی بهائی در ژنو و قاهره، چندین مفهوم و ایده مرتبط با گفتگوها در زمینه تقویت همزیستی، از جمله نقش سازنده دین در اجتماع معاصر، برابری زنان و مردان، و یگانگی ذاتی نوع بشر را مورد بررسی قرار دادند.

دکتر حداد در مورد این صحبت کرد که چگونه جمع‌های بحث و گفتگو معروف به «مجالس» – اصطلاحی عربی در اشاره به محل‌های سنتی برای دور هم جمع شدن – نقش مهمی در گردهم آوردن کنشگران مختلف اجتماعی ایفا کرده است تا بتوانند در مورد موضوعات مختلف و دغدغه‌های مشترک تبادل نظر داشته باشند، بینش‌های مختلف را بررسی کنند و به وحدت فکر برسند. او گفت روح وحدت و مشورت یکی از مشخصات مجالسی است که بهائیان در بحرین و سایر کشورهای منطقه میزبان آن هستند.

منبع: سرویس خبری جامعه بهائی

 

news letter image

ثبت نام در خبرنامه