ویژۀ روز جهانی عدم خشونت با سالمندان

Program Picture
ویژۀ روز جهانی عدم خشونت با سالمندان
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

موضوع خشونت و یا سوء رفتار علیه سالمندان که برای سال‌ها به صورت تابویی در پشت دیوارهای سکوت و یا پچ پچ های کوتاه و ناتمام جامعه نادیده انگاشته میشد، امروزه با افزایش میزان افراد سالمند در جوامع انسانی این معضل جهانی روز به روز پر رنگ‌تر شده و توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه