ویژگی‌‌ها و معیارهای شریک زندگی

ویژگی‌‌ها و معیارهای شریک زندگی
شهریور ۲۴, ۱۳۹۹

در ادامه‌ اتاق مشاوره‌ هفته‌ قبل، داستان این قسمت مربوط است به دختری ۲۶ ساله که مطمئن نیست شریک آینده‌ زندگی‌اش چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.

ثبت نام در خبرنامه