Program Picture

ویژه صیام

صبر
۱۸ اسفند ۱۳۹۸

همیشه عجله داریم، برای انجام همه کارها. غافل از این که خیلی از فرایندها و جریانات زمان لازم خودشون رو احتیاج دارن. میدونین چرا؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه