Program Picture

ویژه صیام

خضوع و فروتنی
۱۵ اسفند ۱۳۹۸

تا حالا فکر کردین چرا ما از کبر و غرور دیگران بدمون میاد اما از غرور خودمون خوشمون که میاد هیچی، تازه یه حس مستی و لذتی هم بهمون دست میده؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه