ویژه برنامه نوروز ۱۳۹۹ قسمت دوم – بخش ۲
فروردین ۹, ۱۳۹۹

نقص حقوق بشر مقوله ایست که باید مستندات آن توسط رسانه‌ها به گوش جهانیان برسد. رویا برومند ۱۸ سال پیش این کار را آغاز کرده، در این برنامه با او گفتگو می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه