Program Picture

ویژه برنامه نوروز ۱۳۹۹ – قسمت ۲ – بخش ۳

۱۱ فروردین ۱۳۹۹

کارگردان ایرانی برزیلی مستند‌های امیدی از ایران میهمان این برنامه نوروزی بود و از تجربیات خود در رابطه با ایران و نوروز با میزبانان گفتگو کرده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه