Program Picture

ویژه برنامه نوروز ۱۳۹۹ – قسمت ۲ – بخش ۲

۱۰ فروردین ۱۳۹۹

نقص حقوق بشر مقوله ایست که باید مستندات آن توسط رسانه‌ها به گوش جهانیان برسد. رویا برومند ۱۸ سال پیش این کار را آغاز کرده، در این برنامه با او گفتگو می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه