ویژه برنامه نوروز ۱۳۹۹ – بخش ۵
فروردین ۵, ۱۳۹۹

خدمات بنیاد منا بر کسی پوشیده نیست. میهمان این بخش برنامه نوروزی خانم سیما مبینی به بیان بخش‌هایی از خدمات این بنیاد می‌پردازد.

ثبت نام در خبرنامه