ویژه برنامه نوروز ۱۳۹۹ – بخش ۴
فروردین ۴, ۱۳۹۹

در این برنامه سهیل کمالی پژوهشگر با گفتاری شیوا و نغز به روایت نوروز در آئین بهائی و برگزاری این آئین در اقصی نقاط جهان می پردازد.

ثبت نام در خبرنامه