Program Picture

ویژه برنامه نوروز ۱۳۹۹ – بخش ۳

۰۴ فروردین ۱۳۹۹

در این بخش دکتر ناناز پیرنیا متخصص روان درمانی از خدمات اجتماعی خود به خانواده‌های ایرانی در طی سال‌های دور و نزدیک می‌گوید و گروه موسیقی خوزین به هنرنمایی می‌پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه