Program Picture

ویژه برنامه نوروز ۱۳۹۹ – بخش ۱

۰۲ فروردین ۱۳۹۹

در این بخش ضمن معرفی برنامه توسط میزبانان، به تماشای مصاحبه با صهبا مطلبی نوازنده و آهنگساز می‌نشینیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه