شنبه, ۹ فروردین ۱۳۹۹

در سال ۱۸۵۰ میلادی، امیرکبیر دستور تیرباران حضرت باب را صادر نمود که این حکم در روز ۱۸ تیر (۹ ژوئیه)، به اجرا درآمد

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers