ویژه برنامه سالروز صعود (درگذشت) حضرت بهاءالله

ویژه برنامه سالروز صعود (درگذشت) حضرت بهاءالله
خرداد ۸, ۱۳۹۷

در ویژه برنامه صعود یا همان در گذشت حضرت بهاءالله، شارع آئین بهائی به مقام، جایگاه، هدف، نگرش، منش و روش زندگی حضرت بهاءالله می‌پردازیم.

ثبت نام در خبرنامه