ویژه برنامه سالروز صعود (درگذشت) حضرت بهاءالله

Program Picture
ویژه برنامه سالروز صعود (درگذشت) حضرت بهاءالله
۰۸ خرداد ۱۳۹۷

در ویژه برنامه صعود یا همان در گذشت حضرت بهاءالله، شارع آئین بهائی به مقام، جایگاه، هدف، نگرش، منش و روش زندگی حضرت بهاءالله می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه