روز اول: محبت را روح القدس در وجود انسان گذاشته

Program Picture

روزهایی برای عشق و بخشش

روز اول: محبت را روح القدس در وجود انسان گذاشته
۰۷ اسفند ۱۳۹۹

پارسا: حالا چطور شده که این بیان رو انتخاب کردین؟ ایام هاء که روزهای بخشش و عطاست. این بیان که درباره محبته. ستاره: ایام هاء هم برای محبته دیگه. این که دوستا و فامیلا دور هم جمع شن و یه غذایی دور هم بخورن و یه صفایی با هم بکنن. محبته که باعث این دست و دلبازی‌ها میشه

news letter image

ثبت نام در خبرنامه