چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

از شیراز (موطن سید باب) حرکت می‌کنیم و با گذر از اصفهان و ماکو و چهریق و ارومیه، به تبریز می‌رسیم و در این مسیر حکایاتی کوتاه از زندگی پربار و پرماجرای حضرت باب را با هم مرور می‌کنیم

به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت باب، با ۷ نفر از کارشناسان بهائی درباره‌ جهان پس از حضرت باب گفتگو کردیم.

تو این مجموعه با هم هربار سفر می‌کنیم یک نقطه از جهان و از مهمانانمون می‌پرسیم که در محل زندگیشون چه برنامه هایی برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حضرت باب مبشر حضرت بهاءالله و آئین بهائی انجام شده.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers