Program Picture

ویژه‌ برنامه نوروز ۱۳۹۷ – بخش ۳

۰۳ فروردین ۱۳۹۷

کامران جعفری نگاهی دارد به برخی رویدادهای تاریخ بهائی که در نوروز رخ داده. ژاله نیز از خاطرات کودکی خود می‌گوید و در خاتمه بیننده خیمه شب بازی شاه سلطان مراد خان هستید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه