ویززز از مزایای نوشتن باخبر می‌شود

ویززز از مزایای نوشتن باخبر می‌شود
فروردین ۲۵, ۱۴۰۱

این قسمت رو توی حیاط ضبط کردیم. روی یک زیرانداز، زیر درخت شاتوت و کنار گل‌های باغچه نشستیم و ویززز از یک نگرانی بزرگ گفت. مامان یک راه حل جالب برای مبارزه با نگرانی بزرگ ویززز یعنی فراموشی تجربیاتش روی زمین مطرح کرد و تهش رسیدیم به دفتر یادگیری‌ها!

ثبت نام در خبرنامه