وقتی دو جاده به هم میرسند
آذر ۶, ۱۳۹۹

پویا از عشقش به علم در کودکی می‌گوید و از این‌ که چطور بعدها با ترکیب علم و روحانیات به فرمول زیبا و جالبی دست یافت.

ثبت نام در خبرنامه