Program Picture

وقتی دو جاده به هم میرسند

آذر ۶, ۱۳۹۹

پویا از عشقش به علم در کودکی می‌گوید و از این‌ که چطور بعدها با ترکیب علم و روحانیات به فرمول زیبا و جالبی دست یافت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه