Program Picture
وفا
شهریور ۶, ۱۴۰۰

بیانی که الان از حضرت عبدالبهاء براتون خوندم ادامه‌ای هم داره. حضرت عبدالبهاء در ادامه فرمودن که: ولی من می‌گویم خوش بود تسلیم خوشتر زان رضا، پیش یار مهربان باوفا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه