وفاداری
اسفند ۹, ۱۳۹۵

عذرخواهی را قبول کرد اما گفت: نمیدونم چطور میشه اون قرار رو دوباره تکرار کرد…!

ثبت نام در خبرنامه