وطن پرستی
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۸

بهزاد: بعضی‌ها فکر می‌کنن که وقتی وطنت رو دوست داشتی یعنی باید سعادت و آبادانی اونو به بقیه دنیا ترجیح بدی، اما از دید بهائی سعادت هر فرد در گرو سعادت جمعه، سعادت هر کشور در گرو سعادت همه کشورها و در سعادت کل مردم جهانه.
شیما: از اون مثال بدن انسان هم میشه اینجا استفاده کرد. یه سلول نمی‌تونه به خوبی و خوشی توی یه بدن بیمار زندگی کنه.

ثبت نام در خبرنامه