وطنی فراتر از مرزهای جغرافیا

Program Picture
وطنی فراتر از مرزهای جغرافیا
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰

این نامه خطاب به مردی نوشته شده که تقریبا همه سال‌های عمرش را صرف شناخت ایران و شناساندن آن به همه جهان کرد. مردی که به اجبار سال‌های زیادی را دور از ایران زیست، اما این دوری را با پناه بردن به فرهنگ ایران و زبان فارسی جبران کرد و به مفهومی بدیع از وطن رسید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه