گفتگویی با خانم سیمین فهندژ درباره وضعیت زندانیان بهائی در ایران

Program Picture
گفتگویی با خانم سیمین فهندژ درباره وضعیت زندانیان بهائی در ایران
فروردین ۳۱, ۱۳۹۷

این هفته گفتگویی داریم با خانم سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی، درباره وضعیت زندانیان بهائی در ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه