وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران – بخش ۱

Program Picture
وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران – بخش ۱
مهر ۱۴, ۱۳۹۸

بهزاد: دولت املاک بهائی مثل گورستان‌ها، اماکن مقدس، اماکن تاریخی و مراکز اداری و سایر دارایی‌های اونا رو تصرف و خیلی از اونها رو تخریب کرده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه