ورقی از خاطرات

program picture

ورقی از خاطرات

«پاره‌اى از خاطراتِ من از سال‌هاى دور و نزديک كه تار و پود لباسى كه امروز به تن دارم را ساخته اند…». ورقی از خاطرات برنامه‌ای از سهیل کمالی.

«پاره‌اى از خاطراتِ من از سال‌هاى دور و نزديک كه تار و پود لباسى كه امروز به تن دارم را ساخته اند…». ورقی از خاطرات برنامه‌ای از سهیل کمالی.

تازه‌ترین قسمت‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه